การจัดสัมมนา “การใช้ยาตำรับสำเร็จแผนจีนผสมผสานในเภสัชกรรมคลินิก”

ผลิตภัณฑ์ Atlanta Herb นวัตกรรมสมุนไพรจีน ได้จัดสัมมนาผลิตภัณฑ์ Atlanta Herb นวัตกรรมสมุนไพรจีน ในหัวข้อ “การใช้ยาตำรับสำเร็จแผนจีนผสมผสานในเภสัชกรรมคลินิก” ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา