งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมร้านขายยา

ผลิตภัณฑ์ Atlanta Herb ได้ร่วมออกบูธแนะนำผลิตภัณฑ์ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมร้านขายยา ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค