ผลิตภัณฑ์ Atlanta Herb นวัตกรรมสมุนไพรจีน ได้เข้าร่วมออกบูธแนะนำผลิตภัณฑ์ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ในวันที่ 3 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

กลับไป
Facebook
LINE
อีเมล
Call
error: Content is protected !!