ผลิตภัณฑ์ Atlanta Herb นวัตกรรมสมุนไพรจีน ได้เข้าร่วมออกบูธแนะนำผลิตภัณฑ์ในงานบรรยายวิชาการ เรื่อง  The Experience with ENZYME @BANGKOK : เอนไซม์บำบัด (ENZYME THERAPY)
ในวันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์  2562 ณ ห้องเพทาย ชั้น 14 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร
กลับไป
Facebook Messenger
LINE
อีเมล
Call
error: Content is protected !!