ชมรมร้านขายยาจังหวัดนครปฐม 2562

ผลิตภัณฑ์ Atlanta Herb นวัตกรรมสมุนไพรจีนได้ไปแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้กับทางชมรมร้านขายยาจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม