ผลิตภัณฑ์ Atlanta Herb นวัตกรรมสมุนไพรจีน ร่วมออกบูธแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในงานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ชมรมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมทีซิกซ์ไฟว์ พอยท์ ทูไฟว์ จังหวัดชลบุรี

กลับไป
Facebook Messenger
LINE
อีเมล
Call
error: Content is protected !!