ชมรมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี 2562

ผลิตภัณฑ์ Atlanta Herb นวัตกรรมสมุนไพรจีน ร่วมออกบูธแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในงานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ชมรมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมทีซิกซ์ไฟว์ พอยท์ ทูไฟว์ จังหวัดชลบุรี