เกี่ยวกับ แอตแลนต้าเฮิร์บ


     จากประวัติศาสตร์จีนอันยาวนานกว่า 1,800 ปี บรรพบุรุษชาวจีน มีการนำสมุนไพรพื้นบ้านมาช่วยในการบรรเทาอาการเจ็บป่วยรวมไปถึงการรักษาโรค และถูกกล่าวขานบันทึกเป็นเรื่องราวของนำสูตรตำรับยาจีนมาใช้สืบทอดกันอย่างยาวนาน สมุนไพรจีนจึงมีบทบาทสำคัญ เพราะถือเป็นภูมิปัญญาประจำชาติ อีกทั้งสมุนไพรจีนยังหาได้ง่ายตามธรรมชาติ มีผลข้างเคียงน้อย จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาให้กับผู้ป่วย

     ปัจจุบัน ประเทศจีนได้มีการให้ความสำคัญกับยาจีนแผนโบราณ โดยมีการมุ่งเน้นพัฒนาค้นคว้าวิจัยและผลิตยาสมุนไพรจีนภายใต้การร่วมมือกันของสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ ได้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการผลิตยาจีนแผนโบราณให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ โดยเป็นการผสมผสานกันระหว่างศาสตร์และศิลป์ทางการแพทย์แผนจีนจนเกิดเป็น “นวัตกรรมสมุนไพรจีน”

     “ATLANTA HERB” เป็นผลิตภัณฑ์ยาจีนที่สกัดจากสมุนไพรจีน 100% ผลิตภายใต้โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล อาทิ ISO9000:2000 GMP ของประเทศออสเตรเลีย ประเทศเยอรมัน และประเทศจีน มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย ในการสกัดสารสำคัญในสมุนไพรจีน (Bioactive Components) กว่า 1,200 ชนิด เพื่อให้ได้สารสกัดสมุนไพรเข้มข้นที่เป็นประโยชน์ในการรักษา คงไว้ซึ่งสรรพคุณสูงสุดของสมุนไพร ในรูปแบบเม็ดยาลูกกลอนขนาดเล็ก (Concentrated pill) และบรรจุในแบบแผงบลิสเตอร์ (Blister) ที่สะดวกต่อการรับประทาน ส่วนสารที่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายจะถูกแยกออกอย่างหมดสิ้น

     กว่า 30 ปี ของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โรงงานที่ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ ATLANTA HERB เป็นโรงงานเดียวกันกับที่ใช้ผลิตยาที่ได้รับสิทธิบัตรยาจีน ซึ่งมีจำนวนหลายรายการ และขณะนี้สมุนไพรจีนยังได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่สากล

    นอกจากนี้ทางโรงงานยังให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ ตั้งแต่แหล่งเพราะปลูกจนถึงกรรมวิธีการผลิต รวมถึงขั้นตอนการบรรจุผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีมาตรฐานสูงและปราศจากสารเคมีปนเปื้อน จึงไม่ทำลายทั้งคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ ATLANTA HERB แสดงให้เห็นถึงความสำคัญกับชีวิตและสุขภาพ รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมด้านยาจีน โดยมีความมุ่งมั่นที่จะคงไว้ซึ่งความไว้วางใจและพึงพอใจจากลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ของเรา