บทความให้ความรู้

สมุนไพรจีน ดีอย่างไร

ยาสมุนไพร คืออะไร ตามพระราชบัญญัติยา (พ.ศ. 2510) ได้ให้ความหมายว่ายาสมุนไพร คือ ยาที่ได้จากพฤกษชาติ สัตว์ หรือ แร่ ซึ่งมิได้ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ ยาสมุนไพร

Read More »
กลับไป
Facebook Messenger
LINE
อีเมล
Call