บทความให้ความรู้

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมร้านขายยา

ผลิตภัณฑ์ Atlanta Herb ได้ร่วมออกบูธแนะนำผลิตภัณฑ์ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมร้านขายยา ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

Read More »

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

ผลิตภัณฑ์ Atlanta Herb ได้ร่วมออกบูธแนะนำผลิตภัณฑ์ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

Read More »

การจัดสัมมนา “การใช้ยาตำรับสำเร็จแผนจีนผสมผสานในเภสัชกรรมคลินิก”

ผลิตภัณฑ์ Atlanta Herb นวัตกรรมสมุนไพรจีน ได้จัดสัมมนาผลิตภัณฑ์ Atlanta Herb นวัตกรรมสมุนไพรจีน ในหัวข้อ “การใช้ยาตำรับสำเร็จแผนจีนผสมผสานในเภสัชกรรมคลินิก” ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา

Read More »

ชมรมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี 2562

ผลิตภัณฑ์ Atlanta Herb นวัตกรรมสมุนไพรจีน ร่วมออกบูธแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในงานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ชมรมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมทีซิกซ์ไฟว์ พอยท์ ทูไฟว์ จังหวัดชลบุรี

Read More »

ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย 2562

ผลิตภัณฑ์ Atlanta Herb นวัตกรรมสมุนไพรจีน ร่วมออกบูธแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในงานประชุมสมาชิกสมัยสามัญประจำปี 2562 ฉลองครบรอบ 45 ปี ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย ในวันที่ 28 เมษายน 2562 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม 4 เมืองทองธานี

Read More »

ชมรมร้านขายยาจังหวัดนครปฐม 2562

ผลิตภัณฑ์ Atlanta Herb นวัตกรรมสมุนไพรจีนได้ไปแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้กับทางชมรมร้านขายยาจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม

Read More »

งานเอนไซม์บำบัด (ENZYME THERAPY 2019)

ผลิตภัณฑ์ Atlanta Herb นวัตกรรมสมุนไพรจีน ได้เข้าร่วมออกบูธแนะนำผลิตภัณฑ์ในงานบรรยายวิชาการ เรื่อง  The Experience with ENZYME @BANGKOK : เอนไซม์บำบัด (ENZYME THERAPY) ในวันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์  2562 ณ ห้องเพทาย ชั้น 14 โรงแรมวินเซอร์

Read More »

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

ผลิตภัณฑ์ Atlanta Herb นวัตกรรมสมุนไพรจีน ได้เข้าร่วมออกบูธแนะนำผลิตภัณฑ์ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ในวันที่ 3 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

Read More »

TIMA 2019

ผลิตภัณฑ์ Atlanta Herb นวัตกรรมสมุนไพรจีน ได้เข้าร่วมออกบูธแนะนำผลิตภัณฑ์ในงานประชุมวิชาการแพทย์ผสมผสาน การตรวจวินิจฉัยด้วยแพทย์แผนจีนขั้นสูงสำหรับแพทย์ฝังเข็ม TCM-TIMA 2019 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ

Read More »

กิจกรรมการออกบูธ AtlantaHerb นวัตกรรมสมุนไพรจีน ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

กิจกรรมการออกบูธ AtlantaHerb นวัตกรรมสมุนไพรจีน ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) วันที่ 4 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

Read More »