ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมการออกบูธ AtlantaHerb นวัตกรรมสมุนไพรจีน ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

กิจกรรมการออกบูธ AtlantaHerb นวัตกรรมสมุนไพรจีน ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) วันที่ 4 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

Read More »