ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) คืออะไร ?

ภาวะที่เกิดจากความผิดปกติที่ส่งผลกระทบต่อสมอง มีผลกระทบ ต่อความคิด ความจำ การตัดสินใจ การเรียนรู้ และพฤติกรรมต่าง ๆ ใน ชีวิตประจำวัน

Checklist! คุณมีอาการเหล่านี้บ้างหรือไม่ ?

 1. ด้านความจำ : ประสิทธิภาพความจำระยะสั้น รวมถึงระยะยาวถดถอยลง  เช่น ลืมเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น
 2. ด้านการตัดสินใจ : ประสิทธิภาพการตัดสินใจ การแยกแยะบุคคล สิ่งของ เวลาหรือสถานที่ลดลง เช่น  สับสนเรื่องเวลา เรียกชื่อคนในครอบครัวหรือ คนคุ้นเคยไม่ถูกต้อง
 3. ด้านการคำนวณ : ความสามารถในการคิดคำนวณลดลง เช่น ไล่ลำดับนับตัวเลขไม่ถูกต้อง ไม่สามารถคำนวนเลขง่าย ๆ ได้
 4. ด้านการวิเคราะห์ : ความสามารถในการระบุตำแหน่ง หรืออธิบาย องค์ประกอบต่าง ๆ ลดลง เช่น ระบุสถานที่ต่าง ๆ ที่ไปเป็นประจำหรือ คุ้นเคยไม่ได้
 5. ทักษะด้านภาษา : ความสามารถในการสื่อสาร ตอบคำถามหรือ การเข้าใจคำพูดของผู้อื่นลดลง เช่น คิดคำพูดได้ช้าลง สะกดคำไม่ถูก ต้องถามหรือ พูดเรื่องเดิมซ้ำ ๆ
 6. ลักษณะนิสัย : การแสดงออกเปลี่ยนไป เช่น มีอารมณ์รุนแรงขึ้น ใช้คำพูดหยาบคาย ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้
 7. ด้านความคิด : กระบวนการทางความคิดลดลง เช่น ไม่สามารถ แปลความหมายของคำได้ ไม่สามารถคิดหรือหาความแตกต่างของคำที่ เหมือนกันหรือต่างกันได้

หากคุณมีการเปลี่ยนแปลงเพียงด้านใดด้านหนึ่ง จัดว่าคุณเริ่มมี สัญญาณเข้าสู่ภาวะสมองเสื่อมแล้ว ควรใส่ใจรีบดูแลรักษาตั้งแต่มีสัญญาณ เตือน เนื่องจากภาวะสมองเสื่อมจัดเป็นภัยเงียบที่พัฒนาไปอย่างช้า ๆ จน ร่างกายของเราคุ้นเคยกับความผิดปกติเหล่านี้ เมื่อรู้ตัวอีกทีก็ยากที่จะกลับ ไปรักษาให้เป็นปกติแล้ว……

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อม

 • อายุ พบมากในผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป
 • พันธุกรรม
 • ความเสื่อมของร่างกาย
 • ความเครียด
 • นอนดึกเป็นประจำ นอนไม่หลับหรือคุณภาพการนอนหลับไม่ดี
 • โรคความดัน
 • โรคเบาหวาน
 • โรคไขมันในกระแสเลือดสูง
 • โรคหัวใจ
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • การรับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ
 • ไม่ออกกำลังกาย

การแพทย์จีนกับภาวะสมองเสื่อม

การแพทย์จีนจัดภาวะสมองเสื่อมอยู่ในกลุ่มโรค 文痴 (เหวินซือ) ซึ่งเกิดจากเลือด และพลังลมปราณพร่องลง ความเครียด หรือโรคประจำตัว อื่น ๆ ส่งผลให้เลือด และพลังลมปราณไหลเวียนติดขัด จึงเกิดการคั่งค้างของ เลือด และพลังลมปราณ ส่งผลให้สมองขาดการหล่อเลี้ยง

การแพทย์จีนจะเน้นรักษาด้วยการใช้ตำรับยาสมุนไพรจีนที่มีกลไก ในการทะลวงเส้นเลือดเส้นลมปราณ กระตุ้นการไหลเวียนเลือด สลายภาวะ เลือดคั่ง เพิ่มการหล่อเลี้ยง นำเลือดหรือสารอาหารไปหล่อเลี้ยงสมองให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้สมุนไพรจีนยังมีประสิทธิภาพในการลดระดับไขมันในกระแสเลือด ลดความหนืดความข้นของเลือด ต้านอนุมูลอิสระเสริมสร้างกระบวน การคิด ความจำ และความสามารถในการเรียนรู้ จึงมีประสิทธิภาพในการ รักษา ป้องกัน ฟื้นฟูภาวะสมองเสื่อมได้อย่างดีเยี่ยม

สมุนไพรจีนที่ช่วย ป้องกัน ฟื้นฟู ภาวะสมองเสื่อม

กลับไป
Facebook
LINE
อีเมล
Call
error: Content is protected !!