คอนโพรสต้า (Conprosta)

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร : อย. 10-3-07457-1-0002

ขนาดบรรจุ : 60 เม็ด

วิธีรับประทาน : รับประทานวันละ 3 ครั้งๆ ละ 4 เม็ด หลังอาหาร

ส่วนประกอบ : ผงเกสรดอกไม้

Description

สมุนไพรที่สำคัญ : เกสรจากต้น Brassica Campestris (油菜花粉 อิ๋วไช่ฮัวฝื่น)