คอนโพรสต้า (Conprosta)

 

เลขสารระบบอาหาร ที่ อย. 10-3-07457-1-0002

ขนาดบรรจุ : 60 เม็ด