เอียรา (Eara)

ยาแผนโบราณ เลขทะเบียนยาที่ K12/48

ขนาดบรรจุ : 48 เม็ด x 4 แผง