เฮอร์บินา ฟอร์มูล่า 3 (Herbina Formula 3)

ยาแผนโบราณ เลขทะเบียนยาที่ K20/49

ขนาดบรรจุ : 48 เม็ด x 4 แผง