เฮอร์บีนา ฟอร์มูล่า 4 Herbina (Formula 4)

 

ยาแผนโบราณ เลขทะเบียนยาที่ K3/54

ขนาดบรรจุ : 90 เม็ด