เฮอร์บีนา ฟอร์มูล่า 4 Herbina (Formula 4)

ยาแผนโบราณ : เลขทะเบียนยาที่ K3/54

ขนาดบรรจุ : 90 เม็ด

วิธีรับประทาน : รับประทานวันละ 2 ครั้ง ๆ ละ 5 เม็ด เช้า-เย็น

ส่วนประกอบ : Tianma, Danggui, Fuzi, Duzhong, Duhuo, Fuling, Chuanniuxi, Dihuang, Rougui, Qianghuo, Xuanshen.

Description

ฟู่จื่อ
โย่วกุ้ย
ตู้จ้ง
หนิวซี
ตี้หวง
เซียงหัว
ตู๋หัว
เทียนม๋า
เซวียนเซิน
ตังกุย
ฝูหลิง