โฟลวิน (Flowin)

ยาแผนโบราณ เลขทะเบียนยาที่ K11/48

ขนาดบรรจุ : 48 เม็ด x 4 แผง