ไซบีนัส (Sibinus)

ยาแผนโบราณ : เลขทะเบียนยาที่ K26/51

ขนาดบรรจุ : 12 เม็ด x 3 แผง

วิธีรับประทาน : รับประทานวันละ 3 ครั้ง ๆ ละ 2 เม็ด

ส่วนประกอบ : Cang’erzi, Xinyi, Lianqiao, Baizhi, Gancao, Zhimu, Yejuhua, Jiegeng, Wuweizi, Fangfeng, Jingjie, Xixin, Huangbai.

Description

ชางเอ๋อจื่อ

ซินอี้

ฝางเฟิง

จิงเจี้ย

ไป๋จื่อ

เจี๋ยเกิง

กันเฉ่า

ซี่ซิน

เหลียนเชี่ยว

จือหมู่

จวู๋ฮัว

หวงไป๋

อู่เว่ยจื่อ