งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

ผลิตภัณฑ์ Atlanta Herb ได้ร่วมออกบูธแนะนำผลิตภัณฑ์ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค