Previous
Next

สูตรตำรับยาสืบทอดมา ยาวนานกว่า 1,800 ปี

ปัจจุบันได้มีการพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ในวงการสมุนไพร

และได้บรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศจีน

สินค้าแนะนำ

ข่าวสาร/บทความ

กระดูกทับเส้นหรือรากประสาทขาถูกกดทับ

กระดูกทับเส้น ปวดหลัง ปวดเอว ชาขา ร้าวลงขา

สันหลังคนเราประกอบด้วยกระดูกสันหลังชิ้นย่อย ๆ กว่า 30 ชิ้น เรียงต่อกันเป็นแนวจากต้นคอจรดก้นกบ ระหว่างกระดูกแต่ละข้อมีแผ่น

Read More »